Rekisteri-/tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän nimi
KymppiPlus Oy
Y-tunnus 2122618-0

Osoite: Katajaojankatu 11, 84100 Ylivieska

Yhteydenotot rekisteri-/tietosuojaselostetta koskevissa asioissaKirsi Säilypuhelin: 050 408 0492sähköposti: etunimi.sukunimi@10plus.fi

Henkilötietojen käsittely ja rekisteröinti

Henkilötietoja käytetään KymppiPlus Oy:n myynnin edistämisessä ja tapauskohtaisesti markkinoinnissa. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan kanssa luodun suhteen ylläpito, laadunvalvonta sekä palvelun kehitystyö. Henkilötiedot rekisteröidään kun asiakas aloittaa varaustapahtuman verkkopalvelussa, pyytää tarjouksen, lähettää rahoitushakemuksen tai asioi myyjäliikkeen kanssa esimerkiksi puhelimitse.

KymppiPlus Oy noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta sekä muuta yksityisyydensuojaan liittyvää lainsäädäntöä. KymppiPlus Oy käsittelee henkilötietojasi hyvän tiedonhallintatavan mukaan.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi
Henkilön yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti)
Yrityksen tiedot.
Muut tunnistetiedot (mm. henkilön julkinen IP-osoite)
Seurantatiedot
Evästeet
Verkkopalvelu- ja yhteydenottopyyntölomakkeiden tiedot. 


KymppiPlus Oy voi luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneilleen kuten rahoitusyhtiöille rahoitushakemuksia varten ja vastavuoroisesti vakuutuusyhtiöille vakuutuksia varten.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti turvallisessa ja suojatussa verkkoympäristössä.

Asiakkaan oikeudet

Rekisteriin kuuluvalla asiakkaalla on tietosuoja-asetukseen (EU 2016/679) sekä muuhun lainsäädäntöön perustuvat oikeudet:

  • Henkilötietojen vastaanottaminen myyjäliikkeeltä esim. tietojen tarkastamista tai niiden siirtämistä varten
  • Virheellisten tietojen korjaaminen.
  • Markkinointiluvan asettaminen.
  • Henkilötietojen käsittelyn suostumuksen muuttaminen.
  • Tietojensa käsittelyn rajoittaminen tai estäminen.
  • Asiakkaalla on oikeus tulla unohdetuksi.
  • Valituksen tekeminen tietosuoja-/rekisteriselostetta valvovalle viranomaiselle.

Rekisterinpitäjä eli autoliike voi rajoittaa asiakkaan pyyntöä siltä osin kun asiakkaan oikeudet ovat ristiriidassa rekisterinpitäjälle laissa määrättyjen velvoitteiden kanssa. Jos asiakas tahtoo käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan on hänen oltava yhteydessä rekisteri-/tietosuojaselosteen yhteyshenkilöön.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudetHenkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse. Henkilötietoja käsittelevässä viestinnässä käytämme salattuja tiedonlähetysmuotoja.

DONETTI